พิพิธภัณฑ์วัดมหาธาตุวรวิหาร


วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีของเมืองเพชรบุรี พิพิธภัณฑ์วัดมหาธาตุวรวิหารก่อตั้งในปี พ.ศ. 2536 โดยสร้างอาคารใหม่เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ เรียกว่า ศาลานางสาวอัมพร บุญประคอง เป็นศาลาทรงไทยสองชั้น หน้าบันประดับด้วยลวดลายปูนปั้นประวัติท่านกวีเอกสุนทรภู่ และตัวละครสำคัญในเรื่องพระอภัยมณี โดยช่างทองร่วง เอมโอษฐ อาคารสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของผู้ศรัทธา ภายในรวบรวมและจัดแสดงเครื่องลายคราม พระพุทธรูปรูป ภาพพระบฎอายุเก่าแก่ และสิ่งของมีค่าที่หายากที่เป็นของวัดมาแต่ดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดและห้องอ่านหนังสือไว้บริการ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนสามารถเข้ามาอ่านหนังสือหาความรู้เพิ่มเติมได้

ที่อยู่:
วัดมหาธาตุวรวิหาร ถ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์:
087-8219736, 032-411904
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2536
ของเด่น:
เครื่องลายคราม,พระพุทธรูป,แผ่นภาพพระบท
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล