พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโรงเรียนวัดถ้ำรงค์


ที่อยู่:
โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ หมู่ ๓ บ้านถ้ำรงค์ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
วันและเวลาทำการ:
วัน-เวลาราชการ (โปรดติดต่อก่อนการเข้าชม)
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ของเด่น:
จัดแสดงศิลปะวัตถุต่างๆ อุปกรณ์เครื่องใช้ในการดำรงชีวิตสมัยก่อน สิ่งของที่จัดแสดงเหล่านี้ได้มาจากการบริจาคของชาวบ้านและวัดต่างๆ ในตำบลถ้ำรงค์
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล