พิพิธภัณฑ์กุยบุรี


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
หมวดวิชาสังคมศึกษา ร.ร.กุยบุรีวิทยา ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทรศัพท์:
032-681574
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
namfon.1011@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล