ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก (พลังคิด ดี)


ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน ตั้งอยู่บริเวณโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ อยู่ภายใต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงาน ที่มีหน้าที่ผลิต จัดหา และส่งไฟฟ้าไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การนำเสนอแบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ โซน 1 : โซนโถงคิดดี โซน 2 : พลังงานคือชีวิต โซน 3 : โลกแห่งพลังงาน โซน 4 : สวนสนุกพลังงาน โซน 5 : หมู่บ้านทับสะแก โซน 6 : เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลก โซน 7 : จุดชมวิว

ที่อยู่:
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก 111/5 ม.1 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โทรศัพท์:
032-906-004
วันและเวลาทำการ:
จันทร์ – เสาร์ 09:00-16:00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
อีเมล:
learningcenter_tsk@egat.co.th
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน ตั้งอยู่บริเวณโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคิรีขันธ์  อยู่ภายใต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงาน ที่มีหน้าที่ผลิต จัดหา และส่งไฟฟ้าไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

โซน 1 : โซนโถงคิดดี

ต้อนรับผู้เข้าชมด้วยตัวแทนพลังงานสะอาด ที่จุดพลังคิดดีผ่านสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อโลกของเรา โดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ใกล้ตัว ที่ทุกคนสามารถทําได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่

โซน 2 : พลังงานคือชีวิต

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องพลังงานในรูปแบบโรงภาพยนตร์ 4 มิติ พร้อมเทคนิคพิเศษที่สร้างความตื่นตาตื่นใจไปกับการเดินทางค้นพบต้นกําเนิดของแหล่งพลังงานต่าง ๆ ในโลก สู่พัฒนาการของการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย รวมถึงการสร้างสรรค์พลังงานทดแทน เพื่อสร้างชุมชนและโลกให้น่าอยู่ ผ่านจอภาพโอบล้อมรอบทิศทาง

โซน 3 : โลกแห่งพลังงาน

นิทรรศการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการกําเนิดของไฟฟ้า จากคําถามที่ว่า ไฟฟ้ามาจากไหน ประวัติศาสตร์ไฟฟ้าของไทย และต่างประเทศทั้งในต่างประเทศและข้อมูลในประเทศไทย ประเภทของโรงไฟฟ้าแต่ละชนิด และระบบส่งไฟฟ้าในไทยที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

โซน 4 : สวนสนุกพลังงาน

 สวนสนุกพลังงาน เป็นโซนนิทรรศการที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียน 4 ประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้ำ และพลังงานชีวมวล รวมไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทับสะแก โรงไฟฟ้าต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าระบบก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์

โซน 5 : หมู่บ้านทับสะแก

เรียนรู้วิถีชีวิตชาวชุมชนทับสะแก จากนิทรรศการที่เล่าเรื่องราวความเป็นมา และวิถีชีวิตชาวทับสะแกที่ผูกพันกับ 3 อาชีพหลักได้แก่ เหมืองแร่ การทําสวนมะพร้าว และการทําประมงพื้นบ้าน เรื่องราวอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยว และภาพสะท้อนมุมมองของชาวทับสะแก จากคําถามที่ว่าอยากให้อนาคตของชาวทับสะแกเป็นอย่างไร?

โซน 6 : เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลก

ร่วมสร้างชุมชนในฝันกับหมู่บ้านพลังงานสะอาดในโซน เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลก ผ่านกิจกรรมระบายสีน้องคิดดีพร้อมผองเพื่อน และตื่นตากับเทคนิคพิเศษสร้างสีสันให้หมู่บ้านพลังงานสะอาดทับสะแก

โซน 7 : จุดชมวิว

ชมบรรยากาศของหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแกในมุมสูง ผ่านกล้องส่องทางไกล ณ จุดชมวิวชั้น 5

ข้อมูลจาก:

https://www.egat.co.th/learningcenter/

 

 

 

 

ชื่อผู้แต่ง:
ปณิตา สระวาสี