บ้านเก่าเล่าเรื่อง ตลาดบางหลวง


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ตลาดบางหลวง ถ.สุชาติพัฒนา ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
โทรศัพท์:
089-1284434,089-1712075
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2552
ของเด่น:
-
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

บ้านเก่าเล่าเรื่อง "ตลาดบางหลวง"...

ชื่อผู้แต่ง: วิชญดา ทองแดง | ปีที่พิมพ์: 18 มิ.ย.2552

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

บ้านเก่าเล่าเรื่อง "ตลาดบางหลวง"

ก่อนมีถนนมาลัยแมน (ทล.๓๒๑ นครปฐม - สุพรรณบุรี) เกวียนนับร้อยๆ เล่มจากป่าตะวันตกทางกำแพงแสนเอาของป่าของไร่ ทั้งหน่อไม้ ถ่าน หนังสัตว์ มัน พริก ใส่ไห ใส่ปี๊บ มาขายให้พ่อค้าที่ตลาดริมคลองบางหลวง คลองซอยของแม่น้ำท่าจีน เพื่อผ่องถ่ายให้เรือจากบางกอกรับสินค้าล่องลงไปท่าเตียน คนจีนที่ขึ้นมาค้าขายเห็นย่านบางหลวงคึกคัก หลายคนเลยปักหลักตั้งถิ่นฐาน กลายเป็นชุมชนจีนใหญ่ มีคนจีนในบางหลวงกว่า ๕๐ แซ่ ที่มีมากคือแซ่ลิ้ม ตั้ง และลี้
ชื่อผู้แต่ง:
-