บ้านเก่าเล่าเรื่อง ตลาดบางหลวง


บ้านเก่าเล่าเรื่อง ตลาดบางหลวง เป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อครั้งที่มีการฟื้นฟูตลาดบางหลวงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้ตึกแถว 1 ห้องเป็นที่จัดแสดง ภายในจัดแสดงวัตถุข้าวของเครื่องใช้ในอดีต อาทิ ของเล่น ตะเกียง วิทยุ ภาพถ่ายเก่า เครื่องดนตรี เครื่องมือเกษตร ทั้งนี้ความโดดเด่นของตลาดบางหลวงคือวัฒนธรรมของคนจีนกวางตุ้ง ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและทำมาหากินริมแม่น้ำท่าจีนกว่า 100 ปีมาแล้ว คนจีนที่บางหลวงประกอบด้วยจีนสามกลุ่ม กลุ่มแรกคือเจ็กตลาด เป็นคนจีนที่ทำอาชีพค้าขายในตลาด กลุ่มสองคือเจ๊กไร่ เป็นคนจีนที่ทำการเกษตร ส่วนกลุ่มสามคือ เจ๊กโรงหมู เป็นคนจีนที่เลี้ยงหมูและฆ่าหมูเป็นอาชีพ ในอดีตตลาดบางหลวงเป็นชุมชนหนึ่งที่มีทั้งผู้คนและสินค้ามากมาย ขึ้นลงท่าเรือไม่เคยขาด แต่ได้ซบเซาไปช่วงหนึ่งเมื่อคนหันไปสัญจรทางยก ความรุ่งเรืองของตลาดเก่ายังมีให้เห็นจากบ้านไม้สองชั้น หรือ “เหล่าเต๊ง” ที่เคยเปิดเป็นร้านค้า ร้านขายทอง ร้านทำฟัน ร้านขายยา ร้านตีเหล็ก วิกหนัง หรือแม้แต่โรงฝิ่น ปัจจุบันร้นเหล่านี้บางร้านก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่

ที่อยู่:
ตลาดบางหลวง ถ.สุชาติพัฒนา ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
โทรศัพท์:
089-1284434,089-1712075
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2552
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

บ้านเก่าเล่าเรื่อง "ตลาดบางหลวง"

ชื่อผู้แต่ง: วิชญดา ทองแดง | ปีที่พิมพ์: 18 มิ.ย.2552

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

บ้านเก่าเล่าเรื่อง "ตลาดบางหลวง"

ก่อนมีถนนมาลัยแมน (ทล.๓๒๑ นครปฐม - สุพรรณบุรี) เกวียนนับร้อยๆ เล่มจากป่าตะวันตกทางกำแพงแสนเอาของป่าของไร่ ทั้งหน่อไม้ ถ่าน หนังสัตว์ มัน พริก ใส่ไห ใส่ปี๊บ มาขายให้พ่อค้าที่ตลาดริมคลองบางหลวง คลองซอยของแม่น้ำท่าจีน เพื่อผ่องถ่ายให้เรือจากบางกอกรับสินค้าล่องลงไปท่าเตียน คนจีนที่ขึ้นมาค้าขายเห็นย่านบางหลวงคึกคัก หลายคนเลยปักหลักตั้งถิ่นฐาน กลายเป็นชุมชนจีนใหญ่ มีคนจีนในบางหลวงกว่า ๕๐ แซ่ ที่มีมากคือแซ่ลิ้ม ตั้ง และลี้
ชื่อผู้แต่ง:
-