ศูนย์อนุรักษ์ของใช้พื้นบ้าน วัดโพธิ์งาม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดโพธิ์งาม ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์อนุรักษ์ของใช้พื้นบ้าน วัดโพธิ์งาม

ศูนย์อนุรักษ์ของใช้พื้นบ้าน ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโพธิ์งาม เป็นที่เก็บรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการทำเกษตรกรรม และของใช้พื้นบ้าน ที่ชาวบ้านบริจาคมา วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ซึ่งอาจารย์จะนำนักเรียนมาทำกิจกรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตเกษตรกรรม การทำนา การทำข้าวซ้อมมือ

บริเวณศูนย์อนุรักษ์ของใช้พื้นบ้าน มีอาคารจัดแสดงทั้ง 2 หลัง เป็นอาคารชั้นเดียวไม่มีผนัง หลังแรกจัดแสดงเครื่องจักสาน เครื่องมือจับสัตว์น้ำ อาทิ กระพร้อม กะเหล็บ ตะข้อง ลอบยืน ตะแกรงร่อน ตะเกียง เครื่องสีฝัด โม่ข้าว หีบใส่ผ้าซิ่น หนังสือเก่า โทรทัศน์เก่า เป็นต้น วัตถุบางชิ้นมีป้ายบอกว่าเรียกว่าอะไรแต่ไม่ได้บอกคำอธิบายการใช้ และภายในอาคารหลังนี้ยังมีชั้นเก็บหนังสือวางไว้ปะปนกับสิ่งของต่าง ๆ ดังกล่าว ข้าวของส่วนใหญ่ไม่ได้รับการจัดเก็บหรือดูแลอย่างเป็นระเบียบ อาคารหลังที่ 2 ที่อยู่ติดกัน เป็นที่เก็บและจัดแสดงวัตถุและข้าวของที่มีขนาดใหญ่ อาทิ เครื่องสีฝัด รถสามล้อถีบ ล้อเกวียน เครื่องจักสาน ตะเกียงเจ้าพายุ เป็นต้น

ข้อมูลจาก : สำรวจภาคสนามวันที่ 6 มิถุนายน 2548
ชื่อผู้แต่ง:
-