พิพิธภัณฑ์วัดไร่ขิง


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73120
โทรศัพท์:
0-3431-1384, 0-3432-3685
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
ปิดปรับปรุง ยังไม่มีกำหนดเปิด
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล