พิพิธภัณฑ์วัดดงสัก


พิพิธภัณฑ์วัดดงสัก เป็นที่จัดเก็บโบราณวัตถุบางส่วนที่พบจากแหล่งโบราณสถานพงตึก ที่มีข้อสันนิษฐานว่า เคยเป็นเมืองโบราณรุ่งเรืองมากในสมัยทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11- 12 เนื่องจากในปี 2470 มีการขุดค้นพบวัตถุโบราณสมัยทวารวดีจำนวนมาก เช่น ตะเกียงทองสำริดโรมัน พระพิมพ์ดินเผา พระนารายณ์สลักจากศิลา พระพุทธรูป ฯลฯ ต่อมาในปี 2477 มีการสำรวจเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ ยืนยันว่า บริเวณนี้เคยเป็นเมืองโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองจริง ปัจจุบันวัตถุที่ค้นพบบางส่วนถูกนำไปเก็บไว้ที่วัดดงสัก และบางส่วนอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ

ที่อยู่:
วัดดงสัก 108 หมู่ 4 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์:
0-3454-2131
วันและเวลาทำการ:
ติดต่อก่อนเข้าชม
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

สีมานุสรณ์ แห่งวัดดงสัก

ชื่อผู้แต่ง: สมพงษ์ สุทินศักดิ์ | ปีที่พิมพ์: 2546

ที่มา: พิมพ์เนื่องในงานปิดทองลูกนิมิต ผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดดงสัก

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดดงสัก

วัดดงสัก ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลอง ในเขตอำเภอท่ามะกา และอยู่ใกล้กับเขตโบราณสถานพงตึก ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี โดยถูกขุดค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2470 มีความเชื่อว่าในอดีตเป็นศาสนสถาน โดยสันนิษฐานจากหลักฐานที่ค้นพบจากชาวนาและศึกษาข้อมูลจากบุคคลต่าง ๆ นักวิชาการ พบว่าเมืองโบราณพงตึกได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดีหรือศิลปะอินเดียแบบคุปตะ บริเวณนี้มีซากตึก ซากสิ่งก่อสร้างด้วยอิฐ พระพุทธรูปโบราณทำด้วยทอง เงิน และทองเหลือง โครงมนุษย์ซึ่งใหญ่กว่ามนุษย์ธรรมดา เกือบ 2 เท่า จำนวน 1 โครง นอกจากนี้ยังค้นพบพระหัตถ์ของเทวรูป เทวรูปสัมฤทธิ์และบาตรพระทำด้วยเหล็ก ตะเกียงสำริดแบบกรีก-โรมัน ฯลฯ เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์วัดดงสัก ก่อตั้งขึ้นโดยพระครูจริยาภิรัต รองจ้าคณะอำเภอท่ามะกา เจ้าอาวาสวัดดงสักองค์ปัจจุบัน โดยดัดแปลงพื้นที่ส่วนหนึ่ง(ประมาณ 4 คูณ 8 เมตร) ของกุฏิและหอสวดมนต์ ซึ่งเป็นอาคารไม้สักชั้นเดียวใต้ถุนสูง ที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยพระครูสุกิจวิริยากร(หมั่น อาจิณโณ)(พ.ศ. 2429-2518) เจ้าอาวาสองค์ก่อน มาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมุ่งหวังจะจัดแสดงสิ่งของและความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานพงตึก ซึ่งทางวัดและชุมชนถือเป็นโบราณสถานที่เชิดหน้าชูตาให้แก่หมู่บ้าน ทำให้คนรู้จักและเข้ามาทัศนศึกษาในชุมชนเสมอ ๆ

ของที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุที่ได้มาจากการขุดค้นโบราณสถานพงตึก ของที่ชาวบ้านขุดพบจากแม่น้ำแม่กลองหน้าวัดแล้วนำมาอุทิศให้แก่วัด และของท่านเจ้าอาวาสเสาะหามาเพิ่มเติม อาทิ ชิ้นส่วนลายปูนปั้นสมัยทวารวดี เครื่องปั้นดินเผา พระพิมพ์ดินเผา พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ตะเกียงน้ำมันหล่อนด้วยสำริดที่เลียนแบบของจริง ขวานหินขัด เครื่องลายคราม เครื่องเบญจรงค์ เครื่องเล่นแผ่นเสียง ตะเกียง วิทยุเก่า เป็นต้น อย่างไรก็ดีด้วยปัญหาเรื่องทิ้งงานของผู้รับเหมาจัดทำตู้จัดแสดง และทางวัดยังขาดผู้ดูแลจัดการ จึงทำให้งานพิพิธภัณฑ์หยุดชะงักไปในปัจจุบัน

ข้อมูลจาก: 
1. การสำรวจโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2548
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์วัดดงสัก
3. สมพงษ์ สุทินศักดิ์(ผู้รวบรวม). สีมานุสรณ์ แห่งวัดดงสัก. พิมพ์เป็นที่ระลึกงานปิดทองลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา วัดดงสัก วันที่ 30 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2546.
ชื่อผู้แต่ง:
-