พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร


ที่อยู่:
69 ถนนพระราม 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
0-2224-1396 , 0-2224-1402
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการทุกวัน 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าธรรมเนียมการเข้าชม
ของเด่น:
พระพุทธชินราชจำลอง,พระพุทธรูปยืนสมัยทวารวดี,
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร จัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ ซึ่งเก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงให้ประชาชนได้เห็นเป็นแบบอย่าง โดยประดิษฐานในวิหารคต วิหารสมเด็จ ส.ผ. และ พิพิธภัณฑ์พระอนุสรณ์ อ.ป.ก.

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 16-17.

ชื่อผู้แต่ง:
-