พิพิธภัณฑ์สมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เลขที่ 693 อาคารสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-2243263 - 5
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
TTM.Herbarium@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
ตัวอย่างสมุนไพรมากกว่า 3,000 ชนิด 6,000 หมายเลข และได้รับการจดทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชนานาชาติในฐานข้อมูลดัชนี หอพรรณไม้สากล (Index Herbariorum: IH)
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล