พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร.ร.อินทร์บุรี


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์:
036-581528
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล