พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรง


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรง ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของศาลาการเปรียญวัดมะค่า อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ริเริ่มโดยสภาวัฒนธรรมตำบลหัวสำโรง และทางคณะกรรมการวัด ที่เห็นว่าวัตถุและข้าวของพื้นบ้านที่หมดสมัย เพราะวิถีชีวิตและการทำมาหากินที่เปลี่ยนไป มีเครื่องไม้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแทนที่ ของเก่าจึงถูกละทิ้งและเกรงว่าหากไม่เก็บรักษาไว้จะไม่มีเหลือให้คนรุ่นหลังได้เห็นอีกแล้ว จึงคิดเก็บรวบรวมเพื่อทำเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไว้ โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2549 ใช้สถานที่ชั้นล่างของศาลาการเปรียญวัดมะค่าเป็นที่จัดตั้งสิ่งของที่ได้มาจากการบริจาคของชาวบ้าน จำพวก เครื่องมือทำการเกษตร เครื่องมือทำนา เครื่องดักจับสัตว์น้ำ เครื่องมือช่าง และโบราณวัตถุอื่นๆ เช่น สมุดข่อย คัมภีร์ใบลาน พระพุทธรูป ภาพถ่ายเก่า ทางชุมชนได้รวบรวมข้อมูลของตำบลหัวสำโรง จัดทำเป็นหนังสือ "กรณีตัวอย่างประชาคมตำบลหัวสำโรง" ที่มีข้อมูลของตำบลหัวสำโรงในแง่มุมต่างๆ สำหรับเป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับผู้สนใจ

ที่อยู่:
วัดมะค่า เลขที่ 21 หมู่ 3 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โทรศัพท์:
0-3426-5418, 0-3438-9060, 08-9223-1243, 08-9255-0179
โทรสาร:
0-3438-9622
วันและเวลาทำการ:
กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
อีเมล:
watsamrong@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2549
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ชุมชนวัฒนธรรมตำบลหัวสำโรงแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง

ชื่อผู้แต่ง: ประณีตศิลป์ พุ่มพฤกษ์ | ปีที่พิมพ์: 17-02-2550

ที่มา: เดลินิวส์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

"หัวสำโรง" ชุมชนแหล่งใหญ่โบราณสถานควรค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษา

ชื่อผู้แต่ง: ศรี อิ่มสุข | ปีที่พิมพ์: 10-10-2540

ที่มา: เดลินิวส์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

ตามรอยศรัทธาศาสนา ฟื้นวัดร้าง..คารวะบรรพบุรุษ

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 03-07-2545

ที่มา: เดลินิวส์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล