ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์:
0-3642-2610
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล