พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลอานันทมหิดล


โรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดห้องพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8    เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯมากระทำพิธีเปิดโรงพยาบาลเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม2481 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันเปิดค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี โรงพยาบาลอานันทมหิดล สร้างขึ้นเพื่อเป็นโรงพยาบาลที่จะรองรับบรรดาทหารที่บาดเจ็บมาจากการต่อสู้จากสงครามมหาเอเชียบูรพา รวมทั้งประชาชนในจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียง พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่จัดแสดงเพียงหนึ่งห้องอยู่ภายในตึกแรกของโรงพยาบาล  ภายในมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 8 และพระบรมวงศานุวงศ์ ภาพของพระองค์ท่านที่เสด็จมาเปิดโรงพยาบาลอานันทมหิดลเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2481  รวมถึงวัตถุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอาทิ ถังทองเหลืองที่ใส่ดินสำหรับปลูกต้นไม้มงคล วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8 เสด็จมาเปิดโรงพยาบาล  จานเบญจรงค์ที่ระลึกที่โรงพยาบาลจัดทำขึ้นในโอกาสพิเศษเช่น ครบรอบ 40 ปี ครบรอบ50 ปี ของโรงพยาบาลเป็นต้น  และจัดแสดงตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8  

ที่อยู่:
โรงพยาบาลอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์:
0-3641-4350-5
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ของเด่น:
สถาปัตยกรรมอาคารโรงพยาบาล,ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 8
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลอานันทมหิดล

โรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดห้องพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8    เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯมากระทำพิธีเปิดโรงพยาบาลเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม2481ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันเปิดค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ขณะนั้นยังทรงเป็นยุวกษัตริย์ มีพระชนม์มายุเพียง 12 พระชันษา ทรงเสด็จพร้อมพระราชชนนี สมเด็จพระพี่นางเธอฯ และพระอนุชา ในช่วงเวลานั้นบ้านเมืองไทยกำลังอยู่ในภาวะสงคราม  จอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและผู้นำสูงสุดทางการทหาร  โรงพยาบาลอานันทมหิดล สร้างขึ้นเพื่อเป็นโรงพยาบาลที่จะรองรับบรรดาทหารที่บาดเจ็บมาจากการต่อสู้จากสงครามมหาเอเชียบูรพา รวมทั้งพลเรือนในจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียง  ปัจจุบันโรงพยาบาลมีพื้นที่ทั้งหมด 1,050 ไร่ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมแพทย์ทหารบก
 
ส่วนห้องพิพิธภัณฑ์อยู่ในอาคารที่ถูกสร้างขึ้นเป็นตึกแรกของโรงพยาบาล  อาคารนี้เป็นอาคารมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ บริเวณชั้น 1 เป็นโถงกว้าง ปูด้วยพื้นไม้ปาเก้ ทางโรงพยาบาลทำเป็นสนามเล่นแบตมินตันหรือสนามกีฬาของโรงพยาบาล  สำหรับพิพิธภัณฑ์ใช้พื้นที่ในการจัดเพียงห้องเดียวเท่านั้น เป็นห้องที่อยู่ทางปีกขวาของตึก เมื่อขึ้นไปภายในเป็นห้องปูพรม ผู้นำชมในวันนี้ คือ พันโทหญิงปารีรัตน์  สว่างจิตร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลอานันทมหิดล  
 
ภายในมีการนำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 และพระบรมวงศานุวงศ์ คือ พระราชชนนี  พระพี่นางเธอ  และพระอนุชา(ในขณะนั้น) ในพระอิริยาบทต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศไทย  และมีมุมหนึ่งที่จัดแสดงภาพของพระองค์ท่านที่เสด็จมาเปิดโรงพยาบาลอานันทมหิดลเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2481  ซึ่งข้าราชการทหารทุกคนของโรงพยาบาลอานันทมหิดลจะถือเอาวันนี้ เป็นวันที่จะมาถวายสักการะ วางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการของโรงพยาบาล   และผู้บริหารของโรงพยาบาลก็จะมาวางพวงมาลาถวายกันทุกปีในห้องพิพิธภัณฑ์  
 
การจัดแสดงส่วนใหญ่ เป็นการแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 8 และพระบรมวงศานุวงศ์  ทั้งภาพที่พำนักในเมืองไทยและต่างประเทศ  ส่วนใหญ่จะเป็นภาพในประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ผู้นำชมเล่าว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา การนำเสนอภาพถ่ายและสิ่งของต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์นี้ยังใช้วัตถุชิ้นเดิม แต่ได้ปรับปรุงห้องใหม่อยู่เสมอ  เพื่อให้แลดูสวยงามและเหมาะสมกับการเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติของในหลวงรัชกาลที่ 8  มีบางส่วนที่เป็นวัตถุเช่น ถังทองเหลืองที่ใส่ดินสำหรับปลูกต้นไม้มงคล วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8 เสด็จมาเปิดโรงพยาบาล  จานเบญจรงค์ที่ระลึกที่โรงพยาบาลจัดทำขึ้นในโอกาสพิเศษเช่น ครบรอบ 40 ปี ครบรอบ50 ปี ของโรงพยาบาลเป็นต้น  
 
ภายในพิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดงตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8  เป็นรูปพระโพธิสัตว์ประทับบนบัลลังก์ดอกบัว ห้อยพระบาทขวาเหนือบัวบาน (ซึ่งดัดแปลงจากพระราชลัญจกรโพธิสัตว์สวนดุสิตในรัชกาลที่ 5) หมายถึงแผ่นดิน พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวตูม และมีเรือนแก้วด้านหลังแทนรัศมี มีแท่นรองรับตั้งฉัตรบริวารทั้งสองข้าง เป็นพระราชสัญลักษณ์ของบรมนามาภิไธยว่า "อานันทมหิดล" ซึ่งแปลความว่า เป็นที่ยินดีของแผ่นดิน 
 
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นนายทหารและข้าราชการของโรงพยาบาล และห้องพิพิธภัณฑ์จะไม่ได้เปิดทุกวัน แต่จะเปิดในวันสำคัญ หากต้องการชมติดต่อแจ้งล่วงหน้า
 
สำรวจวันที่ 11มิถุนายน 2553
ชื่อผู้แต่ง:
-