พิพิธภัณฑ์วัดกวิศราราม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์:
083-3566525,085-9976701
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ธรรมญาณนิพนธ์ 100 ปี พระพุทธวรญาณ...

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 3091

ที่มา: พิมพ์เนื่องในโอกาส 100 ปี พระพุทธวรญาณ 1 ม.ค. 2548

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล