พิพิธภัณฑ์วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร


ที่อยู่:
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:
035-261256
วันและเวลาทำการ:
ปิดปรับปรุง
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2535
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์ในวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

อย่าเพิ่งตกใจหากมาถึงวัดนิเวศธรรมประวัติฯ แล้วได้พบเห็นป้ายข้อความ "Please do not touch and no photograph inside the museum" “ห้ามถ่ายภาพและจับต้องของทุกชนิดโดยเด็ดขาด” ที่ประตูอาคารด้านหลังพระอุโบสถ เพราะใดใดในโลกล้วนมีข้อยกเว้น วัดนิเวศธรรมประวัติเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. ๒๔๑๙ - ๒๔๒๑ เพื่อเป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลในยามเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน
ชื่อผู้แต่ง:
-