ศูนย์อนุรักษ์มรดกไทย วัดโคกกรวด


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดโคกกรวด ต.โคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
โทรศัพท์:
03-5311-341
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2534
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล