พิพิธภัณฑ์สุทธา ร.ร.ผักไห่สุทธาประมุข


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์:
0-3526-1548
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล