พิพิธภัณฑ์เรือไทย


ที่อยู่:
เลขที่ 12 หมู่ 1 ซอยขาวมาลา ถ.บางเอียน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์:
0-3524-1195
โทรสาร:
035-242839
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 09.00-17.00 น. ถ้ามาเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
อีเมล:
kanok0036@yahoo.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2537
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เรือคือชีวิต จิตวิญญาณคือครู

ชื่อผู้แต่ง: ธีรภาพ โลหิตกุล | ปีที่พิมพ์: 2548

ที่มา: ไร้กาลเวลา 1+5 พิพิธภัณฑ์น่าชม. นนทบุรี: กองทุนห้องสมุดศาลาจำปีรัตน์ วัดชลประทานรังสฤษฎ์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์เรือไทย

ชื่อผู้แต่ง: ไพฑูรย์ ขาวมาลา | ปีที่พิมพ์: ปีที่18ฉบับที่ 11 ก.ย. 2540

ที่มา: ศิลปวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์เรือไทย

ชื่อผู้แต่ง: ศศิมา ดำรงสุกิจ | ปีที่พิมพ์: 3/7/2547

ที่มา: เดลินิวส์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์แห่งรัก

ชื่อผู้แต่ง: วีระพันธ์ โตมีบุญ | ปีที่พิมพ์: 20 กุมภาพันธ์ 2554

ที่มา: เดลินิวส์

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์เรือไทย

อาจารย์ไพฑูรย์  ขาวมาลา เป็นชาวอยุธยาแต่กำเนิดและมีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำและเรือมาโดยตลอด จึงมีความคิดที่จะอนุรักษ์สิ่งที่ท่านพบเห็นและคุ้นเคยมาตลอดชีวิตให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เรือไทยขึ้น โดยอาจารย์ได้เริ่มประดิษฐ์เรือจำลองมาตั้งแต่เริ่มรับราชการ โดยทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน จากนั้นเมื่อเกษียณพ้นหน้าที่ราชการ จึงคิดสะสมผลงานและก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้น

บริเวณที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เรือ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ และสระน้ำที่มีเรือพายขนาดย่อส่วนผูกติดไว้กับท่าน้ำ ภายในบ้านทรงไทยขนาดใหญ่ ชั้นล่างจัดแสดงเรือจำลองมากกว่า 200 ลำ ประดิษฐ์อย่างประณีตด้วยฝีมือของอาจารย์ไพฑูรย์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือโบราณที่ใช้ในการต่อเรือ หนังสือค้นคว้า และเอกสารเกี่ยวกับเรือเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน
       
เรือจำลองที่จัดแสดงมีมากมายหลายชนิด อาทิ เรือสำเภา เรือยนต์ลากจูง เรืออีโปง เรือยาว เรือพายม้า เรือหมู ไปจนถึงเรือพระราชพิธีอย่างเรืออนันตนาคราช เรือสุพรรณหงษ์ เป็นต้น โดยเรือจำลองทุกลำจัดทำขึ้นตามอัตราส่วนที่ย่อตามแบบเรือจริง รายละเอียดทุกอย่างเหมือนกับเรือจริงทุกประการ เรือจำลองบางลำเป็นเรือโบราณที่ไม่เคยเห็นมาก่อน โดยอาจารย์ไพฑูรย์ได้จำลองขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดในอยุธยา และที่กล่าวถึงไว้ในวรรณคดีไทย นำมาปะติดปะต่อกันจนต่อเรือสำเร็จ เวลามีผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ถ้าอาจารย์ไพฑูรย์อยู่บ้านก็จะเป็นผู้นำชมและอธิบายให้ฟังด้วยตนเอง

 

ข้อมูลจาก: 
ศศิมา  ดำรงสุกิจ. "พิพิธภัณฑ์เรือไทย". หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 7 มีนาคม 2547 หน้า 31.
ชื่อผู้แต่ง:
-