พิพิธภัณฑ์วัดพระงาม


ที่อยู่:
วัดพระงาม ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล