หมู่บ้านญี่ปุ่น


ที่อยู่:
ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์:
0-3524-5336
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 08.00 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม:
ค่าเข้าชมคนละ 20 บาท
เว็บไซต์ / FB:
http://www.thai-japanasso.or.th/ceremony2e.htm
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
หน่วยงานราชการ
เนื้อหา:
ประวัติศาสตร์,โบราณคดี
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านญี่ปุ่นในอยุธยา...

ชื่อผู้แต่ง: โกสินทร์ ชิตามร | ปีที่พิมพ์: 8,3(มี.ค. 34)หน้า131-135

ที่มา: กินรี

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

โฉมใหม่พิพิธภัณฑ์ “หมู่บ้านญี่ปุ่น” ในอยุธยา...

ชื่อผู้แต่ง: สุภาภรณ์ อัษฎมงคล | ปีที่พิมพ์: 12/07/2551

ที่มา: ไทยรัฐ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

หมู่บ้านญี่ปุ่นที่อยุธยา...

ชื่อผู้แต่ง: พลับพลึง คงชนะ | ปีที่พิมพ์: เม.ย.2536 หน้า 50-64

ที่มา: วารสารไทย-ญี่ปุ่นศึกษา

แหล่งค้นคว้า: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

หมู่บ้านญี่ปุ่น

ชื่อผู้แต่ง: บุญยง ชื่นสุวิมล. | ปีที่พิมพ์: (ก.ค.- ธ.ค.2550) หน้า 160-182.

ที่มา: เอเชียปริทัศน์

แหล่งค้นคว้า: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของหมู่บ้านญี่ปุ่น

มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และข้อเขียนหลายชิ้นที่กล่าวถึงสาเหตุการเข้ามาของคนญี่ปุ่นในกรุงศรีอยุธยา ราวศตวรรษที่ 15-16 อาทิ ใบเบิกร่องประทับตราแดง มีข้อความว่า "ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในแดนสยาม" เป็นหนังสือที่รัฐบาลญี่ปุ่นออกให้แก่ชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า โยเอมอง สะท้อนให้เห็นถึงประวัติความสัมพันธ์ทางด้านการค้าในระยะแรกที่น่าสนใจว่า สำเภาที่ได้ใบเบิกร่องนั้นเดินทางไปติดต่อกับประเทศใดก่อน  
 
หนังสือประวัติการเผยแพร่คริสต์ศาสนาเล่มหนึ่งที่กล่าวถึงการลี้ภัยของคริสเตียนชาวญี่ปุ่นจากเมืองนางาซากิมาพำพักอยู่ในอยุธยา รวมถึงพ่อค้าญี่ปุ่นที่ติดต่อค้าขายกับอยุธยา  ซึ่งเมื่อญี่ปุ่นดำเนินนโยบายเปิดประเทศจนมิอาจกลับบ้านเกิดเมืองนอนได้ จึงตั้งรกรากทำมาหากินที่อยุธยา นอกจากนี้ยังมีบางพวกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการรบทัพจับศึก ชาวญี่ปุ่นกลุ่มนี้ได้กลายเป็นทหารอาสาญี่ปุ่น เข้ารับราชการในราชสำนักอยุธยา ส่วนกลุ่มโจรสลัดและกะลาสีเรือชาวญี่ปุ่นที่มาตั้งรกรากอยู่ที่อยุธยาก็มีด้วยเช่นกัน 
 
อย่างไรก็ตามบรรดาชาวญี่ปุ่นอพยพที่มีประวัติความเป็นมาและชะตากรรมที่แตกต่างกันเหล่านี้ ต่างก็มีจุดประสงค์ที่จะมาเยือนอาณาจักรอยุธยาด้วยความหวังใหม่ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้สังคมของชาวญี่ปุ่นที่มีอยุธยาจึงมีโครงสร้างที่ค่อนข้างจะซับซ้อน ชุมชนญี่ปุ่นที่อยุธยาคงจะรับสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงสมัยที่ญี่ปุ่นใช้นโยบายปิดประเทศทำให้การหลั่งไหลของชาวญี่ปุ่นมายังญี่ปุ่นหยุดชะงักลง การที่ชุมชนญี่ปุ่นขยายขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดจึงมีคำภาษาไทยที่เรียกบริเวณที่ตั้งชุมชนนี้ว่า "หมู่บ้านญี่ปุ่น"
 
หัวหน้าปกครองในกลุ่มคนญี่ปุ่นที่รู้จักกันดีคือ นากามาซา ยามาดา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจและเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม จนได้รับแต่งตั้งเป็นออกญาเสนาภิมุข รับราชการต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชจนสิ้นชีวิต ปัจจุบันสมาคมไทย-ญี่ปุ่นได้สร้างหุ่นจำลอง นากามาซา ยามาดา และจารึกประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหมู่บ้านญี่ปุ่นในสมัยกรุงศรีอยุธยามาตั้งไว้ภายในหมู่บ้าน มีอาคารจัดแสดงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับต่างประเทศ 
 
ข้อมูลจาก:
สถาบันอยุธยาศึกษา http://ayutthayastudies.aru.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=32 [accessed 2007-05-15]
ชื่อผู้แต่ง:
-