พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ


พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญญา ตั้งอยู่ที่วัดสะแก เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการมรณภาพของหลวงปู่ดู่ ทางคณะศิษย์จึงได้หารือกันเพื่อจะสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงคุณงามความดีของท่าน โดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อปี 2538 โดยมีหลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท เจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม เป็นประธานในพิธี และในปี 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด โดยภายในพิพิธภัณฑ์ประดิษฐานอัฐิธาตุ จัดแสดงเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ดู่ พระพุทธรูป รูปปั้นคณาจารย์ พระเครื่องพระบูชา แหวนมงคล เครื่องราง และวัตถุมงคลต่าง ๆ

ที่อยู่:
วัดสะแก เลขที่ 29 หมู่ 7 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2538
ของเด่น:
เครื่องอัฐบริขาร, วัตถุมงคล
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล