พิพิธภัณฑ์เรือโบราณ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดชัยสิทธาวาส ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศัพท์:
0-2581-5956, 02-975-8940
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล