บ้านชะอาน


กลุ่มบ้านชะอาน (ชะอานคือชื่อดั้งเดิมของหมู่บ้านชะอำ) เป็นการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัครเดิมที่เรียกว่า กลุ่มลูกคุณหญิงรักษ์ ที่แรกเริ่มคือกลุ่มครูและนักเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี นำโดยอ.เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล2541 ที่รวมตัวกันเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนผ่านการทำงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตชะอำ ต่อมาขยายการศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น และได้ใช้พื้นที่บ้านเลขที่ 664/21 เป็นศูนย์ประสานงาน และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดแสดงภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชะอำ และเครื่องแต่งกายและผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ที่เชื่อมโยงกับเส้นทางการค้าโบราณจากเมืองท่ามะริดสู่เพชรบุรี

ที่อยู่:
664/21 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์:
084-0440995
วันและเวลาทำการ:
โปรดติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
อีเมล:
khroouam@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2541
ของเด่น:
ภาพเก่าเมืองชะอำ, เครื่องแต่งกายและผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ที่เชื่อมโยงกับเส้นทางการค้าโบราณจากเมืองท่ามะริดสู่เพชรบุรี
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

Admin SAC

Admin SAC
ผู้ดูแลเว็บไซต์

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อมูล