ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
3/58 หมู่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์:
089-7385065
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
โปรดติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
rjankoy@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2552
ของเด่น:
อาคารโรงสีแดง หับ โห้ หิ้น: เมืองเก่าสงขลาบ่อยาง
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล