ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม


ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ตั้งอยู่ในอาคารเก่าของโรงสีแดง ยี่ห้อหับ โห้ หิ้น ถ.นครนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา ริมทะเลสาบสงขลา ก่อตั้งเมื่อ ปี 2552 โดยกลุ่มรักเมืองเก่าสงขลา ที่ประกอบด้วยนักวิชาการท้องถิ่น ที่มีสำนึกต่อการอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลา ในมิติด้านมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่น จึงได้ก่อตั้งขึ้นในรูปขององค์กรภาคประชาสังคม จดทะเบียนในรูปของ "สมาคม" โดยมีตัวอาคารเก่าของโรงสี ยี่ห้อ หับ โห้ หิ้น ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2454 และเลิกกิจการไปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่เจ้าของโรงสียังคงอนุรักษ์ตัวอาคารของโรงสีไว้ เหตุที่เรียกว่า "โรงสีแดง" เพราะตัวอาคารทาสีแดงสด มาตั้งแต่แรกสร้างจนถึงปัจจุบัน

ชื่อเรียกอื่น:
โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น
ที่อยู่:
13 ถนนนครนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์:
0897385065
วันและเวลาทำการ:
โปรดติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
อีเมล:
rjankoy@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2552
ของเด่น:
อาคารโรงสีแดง หับ โห้ หิ้น อายุ 110 ปี
ไม่มีข้อมูล

ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม...

โดย:

วันที่: 10 กรกฎาคม 2564

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล