ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม


ที่อยู่:
3/58 หมู่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์:
089-7385065
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
โปรดติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
rjankoy@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2552
ของเด่น:
อาคารโรงสีแดง หับ โห้ หิ้น: เมืองเก่าสงขลาบ่อยาง
จัดการโดย:
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร
เนื้อหา:
ประวัติศาสตร์,วิถีชีวิต / ท้องถิ่นภูมิปัญญา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล