พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสงขลา 238 Inspiration House


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
เลขที่ 238 ถนนนครใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์:
094-5981299
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ 9.30-15.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
panyap@pttep.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2558
ของเด่น:
อนุรักษ์บ้านเก่าชาวจีนฮกกี้ยนที่มีอายุกว่าร้อยปีนำมาเป็นสถานที่จัดแสดง ผ้าและเครื่องแต่งกายผ้าโบราณหายากของชาวเมืองสงขลา และของจังหวัดปัตตานี ในอดีต
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล