หอศาสตราแสนเมืองฮอม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
44/4 หมู่ 2 ซอย 3 เจ้าพ่อขุนน้ำ บ้านนาตุ้ม ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โทรศัพท์:
080-8546237
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
จันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
phoobate_1116@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2561
ของเด่น:
ดาบสะหรีกัญไชย(พระขรรค์), หอกคอเงินของเจ้าเมืองลอง, สามง่ามของเจ้าฟ้าหลวงเมืองนครเชียงตุง, สะเหน้าของชาวลัวะ
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล