พิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง วัดพระบาทมิ่งเมือง


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดพระบาทมิ่งเมือง ถนนเจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์:
054-511848, 054-511722, 081-3668654(พระวิมลกิจจาภรณ์)
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2547
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล