พิพิธภัณฑ์วัดโคกเหรียง


ที่อยู่:
วัดโคกเหรียง หมู่ 2 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์:
-
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
วัดและชุมชน
เนื้อหา:
วัด
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล