หอศิลป์สยาม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
72/1 ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ถ.ปุณณกันฑ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์:
0-7423 - 3759
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2540
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล