พิพิธภัณฑ์วัดดอน


ที่อยู่:
ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์:
074-470-405
วันและเวลาทำการ:
กรุณาแจ้งล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2542
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล