พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ สงขลา


ที่อยู่:
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ถนนราชดำเนิน ตำบล บ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000
โทรศัพท์:
0-5320-0655 , 0-5321-5026 , 08-1883-6713 , 074-307-071
โทรสาร:
074-307-073
วันและเวลาทำการ:
อังคาร - อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) 08.30 - 16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
http://treasurypavilion2.treasury.go.th/index.php
อีเมล:
salatanalak_2@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2558
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
หน่วยงานราชการ
เนื้อหา:
เงินตรา / การเงินธนาคาร
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล