พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดนาทะนุง


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดนาทะนุง ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180
โทรศัพท์:
0-5478-7238 (อบต.นาทะนุง)
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2558
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล