พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดนาทะนุง


ที่อยู่:
วัดนาทะนุง ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180
โทรศัพท์:
0-5478-7238 (อบต.นาทะนุง)
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2558
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล