พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงบ้านพระบาทห้วยต้ม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
เขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูงลี้ หมู่ที่ 8 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์:
053-537338
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
09.00 - 16.30 น. ทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
sdc52_lp@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2559
ของเด่น:
วัตถุศิลป์ แหล่งข้อมูลประวัติความเป็นมาบ้านพระบาทห้วยต้ม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตและข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญบ้านพระบาทห้วยต้ม
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล