พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดเทพราชปวราราม หมู่ 2 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
โทรศัพท์:
038-595222, 089-407-662
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล