พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์


ที่อยู่:
25 ถนนสุริยะวงษา ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์:
056-701333
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
วันพุธ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. วันเสาร์ เวลา 17.00 - 21.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
https://www.facebook.com/พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์-1517025131934560
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื้อหา:
ประวัติศาสตร์,วิถีชีวิต / ท้องถิ่นภูมิปัญญา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล