พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จังหวัดสวรรคโลก


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จังหวัดสวรรคโลก ตั้งอยู่ที่อาคารไม้หลังเก่าของโรงเรียนอนันตนารี ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนอนันตนารี ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิง ได้ควบรวมกับโรงเรียนสวรรควิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนชาย รวมเป็นโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงของพื้นบ้านที่เก่าแก่ของชาวสวรรคโลก และยังมีห้องเก็บภาพถ่ายเก่าที่เป็นความทรงจำในอดีตของเมืองสวรรคโลกในมุมต่าง ๆ ไว้มากมาย นอกจากนี้ชั้นล่างของพิพิธภัณฑ์ยังมีบริการนวดแผนไทยโบราณ โดยชมรมแพทย์แผนไทยอำเภอสวรรคโลกให้บริการด้วย

ที่อยู่:
อาคารไม้ของโรงเรียนอนันตนารี ถนนราษฎร์อุทิศ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
โทรศัพท์:
055 641 184
วันและเวลาทำการ:
กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2550
ของเด่น:
ของพื้นบ้านที่เก่าแก่ และภาพถ่ายแห่งความทรงจำที่สำคัญในอดีตของเมืองสวรรคโลก
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล