พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จังหวัดสวรรคโลก


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
อาคารไม้ของโรงเรียนอนันตนารี ถนนราษฎร์อุทิศ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
โทรศัพท์:
ของพื้นบ้านที่เก่าแก่ และภาพถ่ายแห่งความทรงจำที่สำคัญในอดีตของเมืองสวรรคโลก
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2550
ของเด่น:
ของพื้นบ้านที่เก่าแก่ และภาพถ่ายแห่งความทรงจำที่สำคัญในอดีตของเมืองสวรรคโลก
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล