พิพิธภัณฑ์โบราณคดีชุมชนบ้านวังหาด


พิพิธภัณฑ์โบราณคดีชุมชนบ้านวังหาด ตั้งอยู่ภายในวัดจอมศรีรัตนมงคล (บ้านวังหาด) ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุอันเป็นหลักฐานทางโบราณคดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ทั้งเครื่องประดับที่ทำจากทองคำและเงิน สร้อยลูกปัดหินคาร์เนเลี่ยน ขวานหิน ภาชนะดินเผา เครื่องมือโลหะ ใบหอก กลองมโหระทึก และเครื่องมือหินขัด ซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าบ้านวังหาดนั้นเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุราว 2,500 ปี ตั้งแต่ยุคหินใหม่ต่อเนื่องเข้าสู่ยุคเหล็ก นอกจากนี้ยังมีหลุมขุดค้นทางโบราณคดีซึ่งอยู่ห่างจากพิพิธภัณฑ์ประมาณ 3 กิโลเมตร จำนวน 4 หลุมเก่า ซึ่ง 2 หลุมเป็นหลุมขุดค้นเก่าที่ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ พร้อมเครื่องใช้ต่าง ๆ และอีก 2 หลุม เป็นหลุมที่เพิ่งขุดค้นใหม่ พบเป็นเตาถลุงเหล็กยุคก่อนประวัติศาสตร์

ที่อยู่:
เลขที่ 2 บ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โทรศัพท์:
08-0681-1242 นายสิงห์ วุฒิชมภู
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อก่อนเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2539
ของเด่น:
แหล่งเรียนรู้วัตถุโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยหินและโลหะที่ขุดค้นพบในพื้นที่บ้านวังหาด
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

คนบ้านด่านลานหอยครวญ สร้างพิพิธภัณฑ์ 10 ปีไม่มีเงินซื้อมิเตอร์ไฟใช้

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 15 ต.ค. 2556;15-40-2013

ที่มา: ผู้จัดการ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 16 ตุลาคม 2556


ไม่มีข้อมูล