พิพิธภัณฑ์โบราณคดีชุมชนบ้านวังหาด


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
เลขที่ 2 บ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โทรศัพท์:
08-0681-1242 นายสิงห์ วุฒิชมภู
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อก่อนเข้าชม
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2539
ของเด่น:
แหล่งเรียนรู้วัตถุโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยหินและโลหะที่ขุดค้นพบในพื้นที่บ้านวังหาด
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

คนบ้านด่านลานหอยครวญ สร้างพิพิธภัณฑ์ 10 ปีไม่มีเงิ...

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 15 ต.ค. 2556;15-40-2013

ที่มา: ผู้จัดการ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 16 ตุลาคม 2556


ไม่มีข้อมูล