พิพิธภัณฑ์เรือนนพมาศ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
712/3 ชุมชนรามเล็ก ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทรศัพท์:
055-697735
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
จานสังคโลก มีลวดลายเป็นลายกระทงลอยบนผิวน้ำ
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์เรือนนพมาศ

พิพิธภัณฑ์เรือนนพมาส เป็นบ้านของนางบังอร  ทุยจันทร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งออกแบบโดยอาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติปี พ.ศ. 2547 ได้รวบรวมโบราณวัตถุไว้เป็นจำนวนมาก โบราณวัตถุที่โดดเด่นของที่นี่ คือ ชามสังคโลกที่มีลวดลายกระทงอยู่บนผิวหน้า

ข้อมูลจาก: หนังสือเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร มรดกไทย-มรดกโลก, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่นยืน (องค์การมหาชน).
ชื่อผู้แต่ง:
-