อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย


กรมศิลปากร เริ่มดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองเก่าสุโขทัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2496 รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูบูรณะเมืองสุโขทัยขึ้น โดยเริ่มมีการขุดแต่งที่วัดมหาธาตุเป็นแห่งแรก และตามด้วยโบราณสถานที่สำคัญอื่น ๆ ทั้งภายในกำแพงเมือง และภายนอกกำแพงเมือง ระยะต่อมาได้มีการตั้งคณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัย และ พ.ศ. 2518 กรมศิลปากร กำหนดขอบเขตพื้นที่ของโบราณสถานเมืองสุโขทัยจำนวน 43,750 ไร่ หรือประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากนั้นมีการทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเมืองโบราณสุโขทัยให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ได้ดำเนินการสำรวจ ขุดแต่ง บูรณะ และพัฒนาเมืองโบราณสุโขทัย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และ 5 โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย” มีเป้าหมายที่จะอนุรักษ์โบราณสถานของเมืองสุโขทัยไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และอารยธรรม ตลอดจนพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม จากการดำเนินงานดังกล่าวได้มีการสำรวจพบโบราณสถาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัดโบราณ นอกจากนี้ยังมีแหล่งเตาเผาภาชนะดินเผา(เตาทุเรียง)กำแพงเมือง คูเมือง คันดินบังคับน้ำ รวมถึงทำนบโบราณ(สรีดภงส์) ด้วย รวมทั้งสิ้น 193 แห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ซึ่งรัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5รอบ และ พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ทั้งเพื่อธำรงรักษามรดกวัฒนธรรมแห่งบรรพชนไทยให้คงอยู่ยั่งยืน เป็นหลักฐานของอารยธรรมของประเทศไทยสืบไป และในปี พ.ศ. 2534 คณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ได้ประกาศในการประชุม ณ กรุงคาร์เธจ ประเทศตูนีเซีย ให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร เป็นมรดกโลก

ที่อยู่:
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์:
055-697527
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 08.30-19.30 น.
ค่าเข้าชม:
ในแต่ละที่เก็บธรรมเนียมค่าเข้าชมแยกกัน ในอัตราเดียวกันคือ ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท (นักเรียน นักศึกษา นักบวช ผู้สูงอายุ ฟรี) ค่าธรรมเนียมการนำพาหนะเข้าในพื้นที่คิดแยกตามเขตพื้นที่ จักรยาน 10 บาท จักรยานยนต์ 20 บาท รถสามล้อ 30 บาท รถสี่ล้อ 50 บาท
อีเมล:
sukhothai_his@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2531
ของเด่น:
เมืองเก่าสุโขทัย มีโบราณสถานมากกว่า 193 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นวัดโบราณ เช่น วัดมหาธาตุ วัดตระพังเงิน วัดสระศรี นอกจากนี้ยังมีแหล่งเตาเผาภาชนะดินเผา(เตาทุเรียง) กำแพงเมือง คูเมือง คันดินบังคับน้ำ ทำนบโบราณ(สรีดภงส์) พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ... ในวันขึ้นปีใหม่ที่แสนจะเงียบสงบ

ในช่วงวันหยุดปีใหม่ ตามสถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ ปาย ภูชี้ฟ้า เชียงคาน หรือตามยอดดอยต่างๆ ในภาคเหนือ มักจะเต็มไปด้วยบรรดานักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นเหนือไปสัมผัสกับอากาศหนาว เมื่อคนมากันเยอะ ก็ต้องแย่งกันกินแย่งกันเที่ยว สภาพแบบนี้ผมเจอมาแทบทุกปีเวลาไปเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาล จนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ..... มาปีนี้ผมเลยตั้งใจว่า วันหยุดยาวช่วงปีใหม่ของปี 2555 นี้ ผมจะหลีกเลี่ยงไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ที่คนนิยมไปกัน คิดหาที่เที่ยวที่ดูจะสงบเงียบไม่วุ่นวายอยู่นาน จนในที่สุดก็มาลงตัวที่ "สุโขทัย" และ "พิษณุโลก" สองจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง ที่คนส่วนใหญ่มักใช้เป็นแค่ทางผ่านมากกว่าจะแวะเที่ยวแบบจริงๆ จังๆ .....
ชื่อผู้แต่ง:
-
คำสำคัญ: