ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง)


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
บ้านเกาะน้อย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64310
โทรศัพท์:
086-7364953 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
คนไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2530
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก(เตาทุเรียง)

ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง) ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะน้อย ห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มี เตาเผาที่ขุดพบแล้วกว่า 500 เตา ในบริเวณยาวประมาณ 1 กิโลเมตรถือได้ว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมของ เมืองศรีสัชนาลัย มีการขุดพบ เครื่องสังคโลก ทั้งในสภาพสมบูรณ์และแตกหักเป็นจำนวนมาก ลักษณะของเตาเผาที่พบจะเป็นรูปยาวรีคล้ายประทุนเรือจ้าง ยาวประมาณ 7-8 เมตร ในปัจจุบันศูนย์ศึกษาฯมีอยู่ 2 อาคาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเตาที่ใช้เป็นที่ศึกษา มีหมายเลขเตาที่ใช้เรียกในการศึกษา คือ เตาที่ 42 และเตาที่ 61 ภายในตัวอาคาร จะมีการตั้งแสดงโบราณวัตถุเอกสารทางวิชาการ ตลอดจนวิวัฒนาการเครื่องถ้วยสมัยโบราณให้ชมเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลจาก http://www.thai-tour.com/thai-tour/North/Sukhothai/data/place/hpk_srisatchanalai.htm [accessed 20070215]
ชื่อผู้แต่ง:
-