อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย


อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัย บริเวณที่เรียกว่า “แก่งหลวง” ห่างจากตัวอำเภอ ศรีสัชนาลัยลงมาทางอำเภอสวรรคโลก 11 กิโลเมตร มีพื้นครอบคลุมในเขตของตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลสารจิตร ตำบลหนองอ้อ ตำบลท่าชัย ส่วนตัวเมืองโบราณศรีสัชนาลัยอยู่ในเขตหมู่บ้านพระปรางค์ ตำบลศรีสัชนาลัย มีพื้นที่ทั้งหมดประณ 45.14 ตารางกิโลเมตร เดิมชื่อว่า “เมืองเชลียง” แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “ศรีสัชนาลัย” ในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงขึ้นครองกรุงสุโขทัย และได้สร้างเมืองขึ้นใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองแทนเมืองเชลียง ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุทั้งหมด 215 แห่ง สำรวจค้นพบแล้ว 204 แห่ง มีแหล่งโบราณสถานที่สำคัญๆได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดชมชื่น วัดเขาพนมเพลิง วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ วัดนางพญา วัดเขาสุววณคีรี วัดสวนแก้วอุทยานน้อย วัดช้างล้อมเป็นต้น

ที่อยู่:
ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64310
โทรศัพท์:
055-950714
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 08.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
คนไทย 20 บาท และ 40 บาท(สำหรับบัตรรวม) สามารถเข้าชมภายในอุทยานฯ วัดชมชื่น และแหล่งอนุรักษ์เตาเผาสังคโลกหมายเลข 61 และ 42, ชาวต่างชาติ 100 บาท และ 220 บาท (สำหรับบัตรรวม)
ของเด่น:
เตาเผาสังคโลก เมืองศรีสัชนาลัย
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งใหม่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

ชื่อผู้แต่ง: จักรพันธ์ กังวาฬ | ปีที่พิมพ์: 13,148(มิ.ย.40)

ที่มา: สารคดี

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

เมืองศรีสัชนาลัยเป็นเมืองโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานประวัติศาสตร์และมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 45.14 ตารางกิโลเมตร เดิมชื่อว่า “เมืองเชลียง” แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “ศรีสัชนาลัย” ในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงขึ้นครองกรุงสุโขทัย และได้สร้างเมืองขึ้นใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองแทนเมืองเชลียง ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์มีโบราณสถานที่สำรวจค้นพบแล้วมากกว่า 200 แห่ง

เมืองโบราณศรีสัชนาลัยตั้งอยู่บนที่ราบริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยม ลักษณะการวางตัวของเมืองขนานไปกับลำน้ำยมตามแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยแนวเทือกเขา ทำให้มีสภาพคล้ายเมืองในหุบเขา โดยแนวเทือกเขาพระศรีจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งประกอบไปด้วยเขาพระศรีและเขารังแร้ง ส่วนเทือกเขาพนมเพลิงจะวางตัวอยู่ในแนวทิศตะวันออกถึงตะวันตก ซึ่งประกอบไปด้วยเขาแก้วและเขาใหญ่ โดยเขาสุวรรณคีรีและเขาพนมเพลิงจะอยู่ภายในตัวเมือง ส่วนทางด้านทิศตะวันออกของลำน้ำยม จะเป็นเทือกเขาพระบาทและเขาอินทร์ ซึ่งเป็นแนวเทือกเขาเดียวกันกับเทือกเขาพนมเพลิงแต่ถูกลำน้ำยมไหลตัดผ่าน

ด้านทิศเหนือของเมืองศรีสัชนาลัยมีร่องน้ำเก่าอยู่สายหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นร่องน้ำขนาดใหญ่เรียกว่า ร่องตาเต็ม มีน้ำไหลมาจากทิศตะวันตก ผ่านทางด้านทิศเหนือของเมืองและลงสู่แม่น้ำยม ร่องน้ำนี้มีน้ำขังในช่วงฤดูฝนและแห้งในฤดูแล้ง

ทางตะวันออกของเมืองศรีสัชนาลัยมีเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งรู้จักกันในชื่อว่า เมืองเชลียง ซึ่งสันนิษฐานว่าเมืองเชลียงคือเมืองที่เกิดก่อนการสร้างเมืองศรีสัชนาลัยบริเวณแก่งหลวง สภาพพื้นที่ลาดเอียงมาจากบริเวณเมืองศรีสัชนาลัยจึงทำให้พื้นที่เมืองเชลียงอยู่ระดับต่ำกว่าเมืองศรีสัชนาลัย

ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุทั้งหมด 215 แห่ง สำรวจค้นพบแล้ว 204 แห่ง มีแหล่งโบราณสถานที่สำคัญๆได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดชมชื่น วัดเขาพนมเพลิง วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ วัดนางพญา วัดเขาสุววณคีรี วัดสวนแก้วอุทยานน้อย วัดช้างล้อมเป็นต้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านโบราณคดีใน ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย

ข้อมูลจาก:

ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย https://www.sac.or.th/databases/archaeology/

http://www.sukhothai.go.th/tour/tour_02.htm [accessed 20070215]

ชื่อผู้แต่ง:
-

สุโขทัย ตอน ๓ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

เที่ยว สุโขทัย ตอน ๓ ปั่นจักรยานเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาสัย แรกที่เดียวนั้นไม่ได้วาง ศรีสัชนาสัยไว้ในทริปนี้ด้วยแต่คนร่วมทางไม่อยากเดินขึ้นเขาหลวง จึงต้องมาเปลี่ยนเป็นที่นี่แทน ซึ่งทำให้เราทุกคนมีกิจกรรมร่วมกันทั้งครอบครัว กิจกรรมนั้นคือ การปั่นจักรยานชมเมืองเก่า ความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้มาชมเมืองเก่าเพียงอย่างเดียว แต่ความสุขและความสนุกที่ได้เพิ่มขึ้นมาคือ การได้ปั่นจักรยานเล่น เหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง
ชื่อผู้แต่ง:
-