พิพิธภัณฑ์ระโนด


ชื่อเรียกอื่น:
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบุรพาจารย์
ที่อยู่:
ถนนราษฏร์บำรุง ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
โทรศัพท์:
074-392041, 087-4777276
วันและเวลาทำการ:
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม:
คนละ 30 บาท
เว็บไซต์:
อีเมล:
pipittapan_ranod@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2558
ของเด่น:
เล่าเรื่องราวเมืองระโนด เชิดชู 4 บุรพาจารย์
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล