พิพิธภัณฑ์ระโนด


พิพิธภัณฑ์ระโนดจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้สะท้อนความเป็นมาของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา โดยใช้พื้นที่จากอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนระโนดวิทยาเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ ระโนดเป็นอำเภอที่โดดเด่นในเรื่องเกษตรกรรมและเป็นย่านการค้าสำคัญแถบทะเสสาบสงขลา พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย สวนศิลปวัฒนธรรมและสวนบุรพาจารย์ อาคารศูนย์วัฒนธรรมที่เป็นอาคารเอนกประสงค์ สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส หอศิลปวัฒนธรรมความสูง 8 ชั้น และ ลานเอนกประสงค์ พร้อมสาธารณูปโภคในพื้นที่ 14 ไร่ ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงเป็น 2 ส่วน คือ 1.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้เก่าแก่ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวระโนด ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งผูกพันกับเกษตรกรรม มีทั้งเครื่องมือประกอบอาชีพ เช่น แห ซุ่มจับปลา เครื่องสีข้าว คันไถ เลื่อย เสากระโดงเรือ มีด หม้อไห จำลองร้านค้า ร้านกาแฟโบราณ 2.สวนบุรพาจารย์ ที่จัดแสดงประวัติบุคคลสำคัญของอำเภอระโนด คือ อาจารย์สนั่น หิรัญวรชาติ อาจารย์นิต โสตถิพันธุ์ อาจารย์เกลื่อน ศิรินุพงศ์ และอาจารย์บำรุง สวัสดี บุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ผลักดันและส่งเสริมให้คนระโนดสนับสนุนการศึกษาของบุตรธิดา และจัดตั้งโรงเรียนมัธยมแห่งแรกในอำเภอระโนด ทำให้เด็กระโนดและอำเภอข้างเคียงมีโอกาสได้เรียนต่อ

ชื่อเรียกอื่น:
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบุรพาจารย์
ที่อยู่:
ถนนราษฏร์บำรุง ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
โทรศัพท์:
074-392041, 087-4777276
วันและเวลาทำการ:
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม:
คนละ 30 บาท
เว็บไซต์:
อีเมล:
pipittapan_ranod@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2558
ของเด่น:
เล่าเรื่องราวเมืองระโนด เชิดชู 4 บุรพาจารย์
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล