ศูนย์วัฒนธรรมตำบลชัยพฤกษ์


ศูนย์วัฒนธรรมตำบลชัยพฤกษ์ ตั้งอยู่ภายในวัดศรีสัตนาค อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมา วิถีการดำรงชีวิตในสมัยก่อน ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชาวบ้านตำบลชัยพฤกษ์ภายในอาคารจัดแสดงเรื่องราวของชาวบ้านตำบลชัยพฤกษ์ และจัดแสดงสิ่งของเก่าโบราณต่าง ๆ อาทิ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือประกอบอาชีพ รวมถึงหนังสือเก่าที่มีคุณค่า

ที่อยู่:
วัดศรีสัตนาค หมู่ 9 บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย 42000
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล