พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองบัว


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
โรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ 4 บ้านศรีอุบล ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
โทรศัพท์:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

การเตรียมประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม แหล่...

ชื่อผู้แต่ง: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเลย | ปีที่พิมพ์: 2546

ที่มา: เลย: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเลย

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล