พิพิธภัณฑ์เกาะหมาก


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ร้านเกาะหมากซีฟู้ด ตำบลเกาะหมาก กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัตราด
โทรศัพท์:
089-512-5500
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน 9.00 - 17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
วิถีชีวิตของชาวเกาะหมากและขนบนิยมในท้องถิ่น
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล