หอวัฒนธรรมนิทัศน์เหมืองพลอย วัดหนองบอน


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดหนองบอน หมู่ 3 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23160
โทรศัพท์:
0-3954-5114
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2540
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล