พิพิธภัณฑ์สามท่านเจ้าคุณ วัดไผ่ล้อม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์:
039-511238
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2538
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เจดีย์สามท่านเจ้าคุณ: วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด...

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 3094

ที่มา: ตราด: วัดไผ่ล้อม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระบุรเขตต์คณาจารย์(พิ้น สุนฺ...

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 3089

ที่มา: ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพพระบุรเขตต์คณาจารย์(พิ้น สุนฺทโร) วัดไผ่ล้อม จ.ตราด

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์สามท่านเจ้าคุณ วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม ตั้งอยู่เลขที่ 238 ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังวัดตราด สังกัดคณะสงค์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2326 ตามหนังสือรับรองสภาพวัดของกรมการศาสนา แต่ไม่มีปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างขึ้น
วัดไผ่ล้อมถือเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อการศึกษาของจังหวัดตราดเป็นอย่างมาก เคยเป็นที่พำนักของผู้ที่ชาวตราดยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งการศึกษาจังหวัดตราด” คือ พระวิมลเมธาจารย์วรญาณคณานุรักษ์ สังฆปาโมกข์ (เจ้ง จนฺทสโร) เมื่อครั้งที่ได้มีคำสั่งให้มีการจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในจังหวัดตราดโดยใช้ชื่อว่า สำนักสอนหนังสือไทยวัดไผ่ล้อมนั้น ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นครูผู้สอน ซึ่งถือว่าท่านเป็นครูคนแรกของจังหวัดตราด นอกจากนี้ท่านยังได้จัดตั้งโรงเรียนสอนนักธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดไผ่ล้อม และจัดตั้งโรงเรียนสอนบาลีแก่พระสงฆ์อีกด้วย 

ภายหลังจากที่ท่านมรณภาพ พระบุรเขตต์คณาจารย์สุทธิสารวรนายก สังฆปาโมกข์ (พิ้น สุนฺทโร) ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ซึ่งเมื่อครั้งที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านได้ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นในวัดไผ่ล้อม จัดตั้งกองทุนบุรเขตต์คณาจารย์ขึ้น เพื่อให้ทุนแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ และท่านยังสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์ โดยการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้น 
 
นอกจากพระวิมลเมธาจารย์วรญาณคณานุรักษ์ สังฆปาโมกข์ (เจ้ง จนฺทสโร) และพระบุรเขตต์คณาจารย์สุทธิสารวรนายก สังฆปาโมกข์ (พิ้น สุนฺทโร) แล้วก็ยังมีอีกพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งที่มีคุณูปการต่อชาวตราด  นั่นคือพระราชเขมากรสุนทรธรรมนิวิฏฐ์ (ปกรณ์ อารทฺธวิริโย) ผู้ที่ได้รับการยกย่องจากพระพิศาลธรรมพาที (พระพะยอม กลฺยาโน) ว่าเป็น “เพชรน้ำงามของจังหวัดตราด”  ซึ่งท่านได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนทางด้านการศึกษา และเทศนาสั่งสอนประชาชนตามท้องถิ่นต่างๆ
 
เมื่อท่านทั้งสามซึ่งเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวตราดได้ถึงแก่มรณภาพ ศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย จึงได้รร่วมประชุมกัน เพื่อจัดสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงคุณูปการที่ท่านทั้งสามได้ทำไว้  และได้ลงมติให้มีการสร้าง “เจดีย์สามท่านเจ้าคุณ” ขึ้น บนพื้นที่บนเกาะกลางน้ำในสวนพุทธธรรมพระบุรเขตต์คณาจารย์ ภายในวัดไผ่ล้อม โดยออกแบบเจดีย์ให้เหมาะสมกับพื้นที่และคงทนต่อสภาพอากาศ “ฝนแปดแดดสี่”ของจัดหวัดตราด องค์เจดีย์เป็นรูปทรงระฆังคว่ำ 8 เหลี่ยมเป็นอาคาร 2 ชั้นจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์   ส่วนปลียอดของเจดีย์เป็นทรงดอกบัวตูมปิดทับด้วยโมเสคเคลือบทองคำจากประเทศอิตาลี ภายในปลียอดจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุและพระเครื่องโบราณของวัดไผ่ล้อม 

ภายในพิพิธภัณฑ์เจดีย์สามท่านเจ้าคุณแบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นที่ 1  ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่วนชั้นที่ 2  เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกปางสดุ้งมาร และรูปปั้นไฟเบอร์กลาสสามท่านเจ้าคุณ ภายนอกของตัวอาคารจะมีซุ้มเจดีย์ 4 ซุ้ม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาสร้างด้วยทองเหลือง และอีกสามซุ้มจะเป็นที่ประดิษฐานของรูปหล่อทองเหลืองของสามท่านเจ้าคุณ คือพระวิมลเมธาจารย์วรญาณคณานุรักษ์ สังฆปาโมกข์ (เจ้ง จนฺทสโร) พระบุรเขตต์คณาจารย์สุทธิสารวรนายก สังฆปาโมกข์ (พิ้น สุนฺทโร) และพระราชเขมากรสุนทรธรรมนิวิฏฐ์ (ปกรณ์ อารทฺธวิริโย)
 
ข้อมูลจาก: หนังสือ เจดีย์สามท่านเจ้าคุณ วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด,2551.
ชื่อผู้แต่ง:
-