พิพิธภัณฑ์วัดโพธาราม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดโพธาราม ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
โทรศัพท์:
085-8635029 ติดต่อพระสมบูรณ์ชัย อุไรรัตน์
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน เวลา 09.00-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2553
ของเด่น:
พระพุทธรูปหินทรายประทับนั่งบนหลังช้างและสิงห์
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล