พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล


ที่อยู่:
859 ถ.อินใจมี ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์:
0-5543-1076
โทรสาร:
055431102
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน 8.00-19.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
อีเมล:
jimnoisri@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2556
ของเด่น:
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนลับแล เช่น เครื่องแต่งกาย อาหาร ประเพณี ศิลปะพื้นบ้าน
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้คนตระหนักถึงคุณค่าของเมืองลับแล ในการส่งเสริมให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่มีคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ ที่สามารถดำรงอยู่ได้มุ่งเน้น “การอนุรักษ์วิถีชีวิต” ซึ่งเกิดจากการหลอมรวมหลายสิ่งหลายอย่าง ที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน จนเกิดเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่จะเน้นให้เยาวชนและชาวบ้านทำกิจกรรมของชุมชนร่วมกันเป็นส่วนประกอบ โดยจะมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ผ่านประสาทสัมผัสทางกายภาพได้

ดูรายละเอียด      ดูรีวิวทั้งหมดของเดลินิวส์ +

ชื่อผู้แต่ง:
-